Logopedia

Zajęcia logopedyczne

Pomoc logopedyczna w naszej szkole skierowana jest do wszystkich uczniów. Obejmuje przede wszystkim terapię zaburzeń mowy, ale także służy uczniom mającym trudności w pisaniu i czytaniu oraz doskonaleniu emisji głosu i poprawnej dykcji.

Celem zajęć logopedycznych jest
• wyrabianie i utrwalanie właściwego toru oddechowego
• usprawnianie motoryki narządów mowy
• rozwijanie i doskonalenie artykulacji
• rozwijanie percepcji słuchowej przez kształcenie wrażliwości słuchowej
• ustalenie nieprawidłowo realizowanych głosek oraz sposobu ich wymowy
• kształtowanie prawidłowej mowy poprzez korygowanie zaburzeń w zakresie strony fonetycznej, leksykalnej i gramatycznej wypowiedzi
• usprawnianie techniki czytania i pisania
• wdrażanie dzieci do twórczej aktywności słownej
• wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z zaburzeniami mowy.

Skip to content