Marta Mężyk - Dudek

Wicedyrektor Szkoły, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, logopeda, oligofrenopedagog

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, oligofrenopedagog, logopeda. Ukończone kierunki Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu, kierunek Nauczanie początkowe z muzyką, Akademia Pedagogiczna w Krakowie, kierunek Wychowanie Przedszkolne i Wczesnoszkolne, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu kierunek Edukacja i rehabilitacja uczniów w niepełnosprawnością intelektualna (Oligofrenopedagigika), Niepubliczne Centrum Edukacji w Limanowej kierunek Logopedia, uczestnik szkolenia „Symultaniczno – sekwencyjna metoda nauki czytania” w Ośrodku Metody Krakowskiej. Nauczyciel z powołania i wielkiej pasji do zawodu. Pierwszy nauczyciel i wychowawca szkoły, który w 2013 roku rozpoczął tworzenie naszej historii ze szczęśliwą 13-stką uczniów. Wszechstronna, pełna pomysłów, kreatywna i niezwykle zaangażowana w los każdego ucznia. Prawdziwy przyjaciel swoich podopiecznych oraz ich rodziców. Prywatnie mama dwóch córek w wieku szkolnym, które wypełniają cały wolny czas.

Skip to content