ŚWIETLICA

Na parterze naszej szkoły znajduje się świetlica szkolna, w której uczniowie spędzają czas rano, przed rozpoczęciem lekcji, od godz. 7:00 oraz po ich zakończeniu, do godz. 17:00. Czas pracy świetlicy ustalony jest w oparciu o potrzeby rodziców.
Stąd wyruszamy do klas, na zajęcia, tutaj się bawimy, uczymy i odpoczywamy.

Praca wychowawcza świetlicy skupiona jest przede wszystkim wokół tygodni tematycznych, których treść skorelowana jest z porami roku oraz kalendarzem świąt.

Mając do dyspozycji sprzęt sportowy, gry planszowe, puzzle oraz materiały plastyczne i zabawki kreatywnie spędzamy czas.
W ramach zajęć świetlicowych dzieci codziennie odrabiają zadanie domowe, a także nadrabiają zaległości, jeśli takie posiadają. Wychowawcy świetlicy współpracują z nauczycielami i wychowawcami klas aby uczniowie ćwiczyli i doskonalili umiejętności zdobyte na zajęciach.
Ponadto świetlica aktywnie włącza się w życie szkoły pomagając przy organizacji imprez na jej terenie.

Zapraszamy do wspólnej zabawy
Wychowawcy Świetlicy

Skip to content