SAMORZĄD UCZNIOWSKI

Samorząd Uczniowski stanowi integralną część naszej szkoły i tworzą go wszyscy uczniowie. Nadaje on szkole wymiar instytucji demokratycznej i obywatelskiej. Co roku społeczność uczniowska, w demokratycznych wyborach, wyłania swoich przedstawicieli do Rady Samorządu Uczniowskiego.

Celem działalności Samorządu Uczniowskiego jest:

  • zapoznanie dzieci z ideą samorządności i demokracji,

  • stworzenie możliwości kreowania szkolnej rzeczywistości,

  • inspirowanie do aktywnego spędzania wolnego czasu,

  • stwarzanie możliwości zdobywania nowych umiejętności i cennych doświadczeń,

  • rozwijanie pasji i zainteresowań,

  • kształtowanie umiejętności pracy w zespole.

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego:

Rada Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2021/22:

Przewodnicząca:

Zastępcy:

Wiktoria Janik
Martyna Kulak
Alan Szewczyk
Aleksander Stawiarski
Oliwia Drewniak
Skip to content