Stanisława Tokarczyk

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Wszechstronnie wykształcona. Ukończyła polonistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim, a także studia podyplomowe z zakresu: historii na  Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie, wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, a także logopedii przedszkolnej i szkolnej na Wyższej Szkole Humanistyczno – Ekonomicznej w Brzegu. Czas wolny wypełniają jej dwie córeczki. Lubi dobrą książkę i ambitną muzykę.

Skip to content