ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

W klasach 4 – 8 Niepublicznej Szkoły Podstawowej stawiamy przede wszystkim na naukę. Dlatego zapewniamy:

Zajęcia przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty

Celem zajęć jest przypomnienie i uporządkowanie wiedzy zdobytej w poprzednich latach nauki oraz ćwiczenia rozwiązywania testów egzaminacyjnych.

Koła zainteresowań

Celem zajęć dodatkowych z przedmiotów dydaktycznych jest poszerzanie wiedzy zdobytej na zajęciach, a także odpowiedź na nurtujące pytania ucznia. Cotygodniowe spotkania mają za zadanie przygotować do Przedmiotowych Małopolskich Konkursów Kuratoryjnych, olimpiad i konkursów ogólnopolskich.

Zajęcia wyrównawcze

Podczas zajęć uczniowie otrzymują pomoc nauczyciela przy odrabianiu prac domowych, zagadnień gramatycznych, utrwalaniu bieżącego materiału i doskonalenie wiedzy zdobytej na lekcjach. Ponadto w przypadku nieobecności w czasie lekcji, mogą napisać zaległy sprawdzian lub kartkówkę.

Kółko teatralne

Celem zajęć jest pobudzenie i rozwijanie zainteresowań teatrem oraz przygotowanie do świadomego odbioru sztuki teatralnej. Aktywny i twórczy udział w zajęciach umożliwia uczniom rozwinąć indywidualne zdolności i zainteresowania, a także wziąć udział w przygotowanych przedstawieniach.

Zajęcia w roku szkolnym 2021/2022:

Termin: poniedziałek
Godz. 7.10

Zajęcia dla klasy 8 przygotowujące do egzaminu.

Termin: wtorek
Godz. 7.10

Zajęcia dla klasy 8 przygotowujące do egzaminu.

Termin: środa
Godz. 7.10

Zajęcia dla klasy 8 przygotowujące do egzaminu.

Termin: piątek
Godz. 7.10

Zajęcia przygotowujące do konkursów przedmiotowych.

Termin: piątek
Godz. 7.10

Zajęcia dla klasy 8 przygotowujące do konkursów przedmiotowych.

Skip to content