ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

Zajęcia w roku szkolnym 2022/2023

Robotyka i programowanie

Warsztaty z robotyki prowadzone w naszej szkole to okazja do przekazania dzieciom sporej porcji wiedzy i umiejętności poprzez zabawę. Udział w zajęciach stymuluje zdolności manualne, wyobraźnię przestrzenną, umiejętności myślenia przyczynowo-skutkowego, logicznego, twórczego i kreatywnego. Poza realizacją treści przewidzianych w programie kursu umożliwiamy dzieciom rozwijanie kreatywności poprzez realizację własnych projektów ograniczonych jedynie ich wyobraźnią. Zajęcia prowadzone są w sposób zindywidualizowany, uwzględniający możliwości rozwojowe i umiejętności dzieci.

Termin: czwartek , godz. 13.35-14.20

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze

Zajęcia dla klasy 1
Termin: piątek 11:45 – 12:30

Zajęcia dla klasy 3
Termin: poniedziałek – 11:45 – 12:30

Zajęcia dla klasy 2
Termin: poniedziałek – 11:45 – 12:30

Kółko matematyczne

Prowadzone przez panią Martę Mężyk – Dudek, na którym uczniowie poprzez zabawę utrwalają umiejętności matematyczne i rozwijają logiczne myślenie. Samodzielnie tworzone gry planszowe powodują, że najmłodsi uczniowie z zamiłowaniem i pasją podchodzą do matematyki. W ramach kółka uczniowie przygotowują się też do udziału w matematycznym konkursie ALFIK.

Termin: poniedziałek 12:40 – 13:25

Koło języka angielskiego

Prowadzi pani Iwona Chmielak – Rozenek. Oprócz dodatkowej w planie lekcji trzeciej godziny języka angielskiego, nasi najmłodsi uczniowie mają możliwość korzystania z koła języka angielskiego, podczas którego poznają zwyczaje, kulturę krajów anglojęzycznych. Doskonalą umiejętność rozmowy w języku angielskim, śpiewają angielskie piosenki. Uczniowie biorą też udział w konkursach plastycznych nawiązujących do tematyki zajęć.

Termin: poniedziałek 12:40 – 13:25

Koło plastyczne

Prowadzone przez Panią Anię Jasińską – Popardowską oraz Stanisławę Tokarczyk, na którym najmłodsi uczniowie rozwijają swoją kreatywność i pomysłowość. Poznają różne techniki plastyczne, wykorzystując rozmaite materiały. Kształtują wrażliwość artystyczną, postrzegając świat na wiele sposobów.

Termin: poniedziałek 12:40 – 13:25

Koło teatralne

Prowadzi pani Małgorzata Fornagiel. Celem zajęć jest pobudzenie i rozwijanie zainteresowań teatrem oraz przygotowanie do świadomego odbioru sztuki teatralnej. Aktywny i twórczy udział w zajęciach umożliwia uczniom rozwinąć indywidualne zdolności i zainteresowania, a także wziąć udział w przygotowanych przedstawieniach.

Termin: środa 12:40 – 13:25

Szachy

Zadaniem koła szachowego jest przekazać początkującemu uczniowi w krótkim czasie w sposób zwięzły i przystępny podstawowe zasady gry szachowej. Program przewiduje zajęcia teoretyczne
i praktyczne w parach, zespołowo i indywidualnie.

Termin: piątek 12:10 – 13:25

Basen

Prowadzony przez panią Dorotę Bober. Zajęcia odbywają się w na basenie w Chełmcu. Uczniowie podczas zajęć uczą się pływać i doskonalą różne style pływackie.

Termin: piątek 12:00 – 13:30

Taniec Nowoczesny

Zajęcia prowadzone przez Panią Renatę Burzyńską, która z wielką pasją rozwija w dzieciach zainteresowanie tańcem,  zwracając uwagę na każdy szczegół, dzięki czemu układy taneczne są dopracowane i tworzą swoisty klimat każdego przedstawienia.

Termin: Klasa I – środa 13:35 – 14:20

Termin: Klasa II + III – środa 14:20 – 15:05

Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne

Termin: środa 12:40-13:25

Zajęcia z pedagogiem specjalnym

- wtorek 12:40 – 13:25 zajęcia rewalidacyjne
- Wtorek 13:35 – 14:20 – zajęcia grupowe
- Środa 12:40 – 13:25 – zajęcia rewalidacyjne
- środa 14:30- 15:15 – zajęcia rewalidacyjne
- czwartek 14:20 – 15:15 – zajęcia rewalidacyjne

Logopedia

Pomoc logopedyczna w naszej szkole skierowana jest do wszystkich uczniów. Obejmuje przede wszystkim terapię zaburzeń mowy, ale także służy uczniom mającym trudności w pisaniu i czytaniu oraz doskonaleniu emisji głosu i poprawnej dykcji.

Termin:
- Poniedziałek 13:30-14:15 (grupowa)
- Środa 13:25 – 14:20 (indywidualna)

Skip to content